Spa avdelningen

HälleCity

Välkomna

till vårt lilla paradis!

Det ser alltid kaotiskt ut när glada amatörer bygger

Då skall man alltid se till att ha bra medhjälpare

Men det blir alltid bra på slutet!

Och allt detta Tack vare Jenny Fixaren!